ประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC"

โพสต์11 ต.ค. 2560 09:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 19:34 ]
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพรชัย สุวรรณบำรุง และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC" ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ นครพนม และโรงเรียนที่เข้าร่วม Active Learning โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน Node จำนวน 3 โรงเรียน ของ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แก่ นายวิเชียร บุตรชา ผอ. ร.ร.บ้านาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย ผอ. ร.ร.บ้านนาโสก อ.นาแก และ นายสาธิต วารีย์ ผอ. ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิด และผลจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ปรับและประยุกต์ใช้ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการฯของโรงเรียนในครั้งนี้

ประชุมชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC"

ลิงค์สำหรับการแชร์