ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 มิ.ย. 2562 22:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 09:05 ]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นเวลา 1 ปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินออนไลน์  โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ‎(ITA)‎ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ‎(ITA)‎ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์