ประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โพสต์6 มี.ค. 2560 23:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มี.ค. 2560 23:26 ]
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National test : NT) กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2559 โดยวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numberacy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) พร้อมรับแบบทดสอบฯ แก่หัวหน้าสนามสอบหรือตัวแทนสนามสอบ  พร้อมกับชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 29 โรงเรียน ในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ในการนี้มี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ และรับแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ ‎(National test : NT)‎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments