ประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์3 พ.ย. 2560 09:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 09:02 ]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ซึ่่งมีผู้แทนจากเขตพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมวีวิธ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประชุมชี้แจงการจัดงานและจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลป'67

ลิงค์สำหรับการแชร์