ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 03:27โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 03:27 ]
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนางสุภารีย์ โพนเงิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 เขต ๆ ละ 4 คน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2562 โดยมีนายจักรพงษ์ วงศ์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทน สพฐ. และ ปปช. วัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการใช้งบบูรณาการของ สพท. และรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ITA ในรูปแบบของ ITA Online Clinic ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ลิงค์สำหรับการแชร์