ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย ป.6 รูปแบบอัตนัย

โพสต์21 ม.ค. 2560 09:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 09:52 ]
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย ป.6  รูปแบบอัตนัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูสามารถนำความรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งในภาคเช้ากลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.เป็นครูผู้สอนภาษาไทยในอำเภอเมือง และ อำเภอปลาปาก และภาคบ่ายกลุ่มที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. เป็นครูภาษาไทยในอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์และทีมงานวิทยากรร่วมให้ความรู้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย ป.6 รูปแบบอัตนัย

ลิงค์สำหรับการแชร์