ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม

โพสต์8 ก.พ. 2560 16:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 07:10 ]
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย นายสมานชัย สุวรรณอำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นายอภิวัฒน์ ละมุญมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area - based Education : ABE) ซึ่งมีกำหนดศึกษาดูงาน Open Eyes ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านปะทาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

ขอบคุณภาพ : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1 และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม ภาคเช้า

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม ภาคบ่าย


ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง