ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้โค้ช และนิเทศติดตามครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning

โพสต์2 พ.ค. 2562 09:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2562 11:30 ]
วันที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้โค้ช และนิเทศติดตามครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น โดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้โค้ช และนิเทศติดตามครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning

ลิงค์สำหรับการแชร์