ประชุมเชิงปฏิบัติการในการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ภูมิภาค 11

โพสต์8 เม.ย. 2560 09:38โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 09:38 ]
วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT จำนวน 6 โรงเรียน ที่ได้รับโล่ห์รางวัลจากการประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ในระดับภูมิภาค ประเภทละ 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ ร ร.บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต 1 .บ้านคำเม็ก (พัฒนะบำรุง) อ.สว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 และ รร.บ้านหนองขุ่นนาคำ อ.วานนิวาส สพป.สกลนคร เขต 3 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) รางวัลระดับดีเยี่ยม  ได้แก่ รร.มัธยมศึกษาวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สพม.23 รร.อนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 และ รร.บ้านกลางนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว สพป.สกลนคร เขต 1 ในการนี้ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในประธานพิธีเปิด นางรินทิพย์ วารี  นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
ขอบคุณภาพ : อดิศร ก้อนคำ (ครูบ้านนอกดอทคอม) ครูช่วยราชการ สพม.22 
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน รร.ต้นแบบการจัดการศึกษา DLTV DLIT

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments