ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT

โพสต์9 เม.ย. 2560 09:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2560 09:08 ]
วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค 11ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT โดย นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการถอดบทเรียนจากโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้แก่ ร ร.บ้านโคกสะอาด อ.กุสุมาลย์ สพป.สกลนคร เขต 1 รร.บ้านคำเม็ก (พัฒนะบำรุง) อ.สว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 และ รร.บ้านหนองขุ่นนาคำ อ.วานนิวาส สพป.สกลนคร เขต 3 โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้แก่ รร.มัธยมศึกษาวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ สพม.23 รร.อนุบาลนครพนม อ.เมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 และ รร.บ้านกลางนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว สพป.สกลนคร เขต 1 พร้อมนำเสนอผลงานการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาด้วย DLTV และ DLIT และบทสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำโดย นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฯ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 อำนวยความสะดวกให้การจัดประชุมฯครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
ขอบคุณภาพ : อดิศร ก้อนคำ (ครูบ้านนอกดอทคอม) ประชาสัมพันธ์ สพม.22 
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1

ถอดบทเรียนการจัดการศึกษา DLIT และ DLTV

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments