ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชมรมครู 5 ชมรม ปี 2561

โพสต์10 ก.ย. 2561 09:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 09:49 ]
วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาชมรมครู 5 ชมรม ปี 2561 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนการสอนและวางแผนกำหนดกิจกรรมในการเรียน พัฒนางานด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมถึงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดพื้นฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศและคณะศึกษานิเทศก์ 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมชมรมครู 5 ชมรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมครู สพป.นครพนม เขต 1

สมาชิกชมรมครูปฐมวัย

ลิงค์สำหรับการแชร์