ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์28 ส.ค. 2561 05:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 05:33 ]
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้กับครูผู้สอนปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 270 คน ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : August,27

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : August,28

ลิงค์สำหรับการแชร์