ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" หลักสูตร True Reader

โพสต์29 มิ.ย. 2561 20:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2561 20:53 ]
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2561 นางพรรณวดี มณีรัตน์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC" หลักสูตร True Reader ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

True Leader วันที่ 3 : 22 มิ.ย.

อบรม ฯ ร.ร.สุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ หลักสูตร True Reader : 20 June 2018

ร.ร.สุขภาวะ "True Reader" วันที่ 3

True Leader วันที่ 3 : 22 มิ.ย.

ลิงค์สำหรับการแชร์