ประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำเครือข่ายงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68/2561

โพสต์10 ก.ย. 2561 09:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 09:32 ]
วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย จำนวน 1 คน และผู้ดูแลระบบโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (Admin) จำนวน 1 คน รวมเครือข่ายละ 2 คน  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำเครือข่ายงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68/2561

ลิงค์สำหรับการแชร์