ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

โพสต์17 ม.ค. 2560 09:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2560 08:56 ]
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560