ประชุมจัดทำคู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 ก.ค. 2561 10:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2561 10:43 ]

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดอยุธยา โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดในการประชุมจัดทำคู่มือฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน

ประชุมจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ก.ต.ป.น.

ลิงค์สำหรับการแชร์