ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์13 มิ.ย. 2560 21:48โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 21:48 ]
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ การมอบหมายงาน การบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงการสรรหาแต่งตั้งบุคคลากรทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ  ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมพลเสมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
 ขอบคุณภาพ : ณิชากร และ May khunchai สนง.ศธจ.สกลนคร

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments