พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

โพสต์1 ส.ค. 2563 09:46โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2563 09:46 ]
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายมงคล รุ่งสว่าง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และบุคลากรในสังกัดทุกกลุ่ม/หน่วยฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ : July30

ลิงค์สำหรับการแชร์