พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน

โพสต์23 มิ.ย. 2559 08:26โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:25 ]
วันที่  23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวต้อนรับ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรี กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม โดยมีนางสาวภาสพร สังฆบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานการส่งมอบห้องสมุด  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน  คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่  โดยได้จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว 18 แห่ง และในปี 2559 โครงการฯได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยโรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้ นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนชาวจังหวัดนครพนมกล่าวขอบคุณ และร่วมกับประธานพร้อมแขกผู้มีเกียรติตัดริบบิ้นเปิดห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการ และเชิญชมห้องสมุดอาเซียน  ณ  โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน

ลิงค์สำหรับการแชร์