พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563

โพสต์10 ส.ค. 2565 09:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2565 09:16 ]
วันที่ 8 สิงหาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 มอบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน ทั้งหมด 68 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินซึ่งหมายถึงศักยภาพของคุณครูปฐมวัยที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ถือเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการนี้ขอขอบคุณ โรงเรียนธารน้ำใจ,โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 มาจัดสถานที่,พิธีกรและพิธีการจากโรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นอย่างยิ่ง 


พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563


ลิงค์สำหรับการแชร์