พิธีปิดกิจกรรมค่ายการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ก.ย. 2560 19:04โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 01:25 ]
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. พันตรีสำราญ รักมิตร  หัวหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและคณะวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายฯ ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายฯทั้งหมด 104 คน ณ มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง
 
ขอบคุณภาพจากคุณครูกอล์ฟ ร.ร.บ้านสีธน อ.ปลาปาก

พิธีปิดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 ปีการศึกษา 2560 : วันที่สาม

Comments