พิธีปิดค่าย LD Smart Camp นครพนม : พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

โพสต์1 ก.ย. 2559 02:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:55 ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทน สพป.นครพนม เขต 1 และนายพงษ์ศักดิ์  เอกจักรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายอภิวัฒน์ชัย  ละมุญมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนสพป.นครพนม เขต 2 ร่วมในพิธปิดค่ายฯ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนให้กับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้สามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับจังหวัดนครพนม ได้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และเขต 2 ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 142 คน และตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 2 เขต จำนวน 2 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ 

พิธีปิดค่าย LD Smart Camp นครพนม


ลิงค์สำหรับการแชร์