พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 19:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2562 00:50 ]
วันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรง พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและคณะ

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์