พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

โพสต์18 ต.ค. 2562 07:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 07:36 ]
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นุกูล อ.นาแก โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร โรงเรียนบ้านนาเลียง อ.นาแก โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อ.วังยาง อบรมระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร,ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 โรงเรียน ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
  

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร Main Course เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมมอบเกียรติบัตร

ลิงค์สำหรับการแชร์