พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

โพสต์9 ก.ย. 2562 04:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 22:46 ]
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา16.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา และมอบวุฒิบัตรให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ผ่านการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย" นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์