พิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์5 ต.ค. 2560 19:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2560 02:34 ]
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและให้ขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาแบบอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และลูกจ้างในการเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โดยมี นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านศิลป หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ตลอดจนเพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งในวันนี้มีการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ การแข่งขันวงดนตรพื้นเมือง การประกวดวงดนตรีสตริง การประกวดขับขานประสานเสียง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ทุกระดับชั้น ในการนี้ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการ กลุ่มในสพป.นครพนม เขต 1, ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และนักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง