พิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.ย. 2561 01:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2561 01:01 ]
วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1,คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ/ศน.และบุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และในวันนี้ ณ สถานที่ต่อไปนี้มีการแข่งขันกิจกรรม ดังนี้
        โรงเรียนสุนทรวิจิตร  :  ศิลปะ - ทัศนศิลป์ 
        หอประชุมพระเทพวรมุนี  :  ศิลปะ - นาฏศิลป์
        ห้องประชุมรวมใจ 2 :  ภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
        โรงเรียนเมืองนครพนม  :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        ห้องประชุมรวมใจ  1  :  หุ่นยนต์
        โรงเรียนบ้านสำราญ  :  เรียนรวม ภาษาไทย  
     ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

พิธีเปิดงานการประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์