พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3

โพสต์16 ก.พ. 2560 02:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 02:43 ]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม รร.บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รร.บ้านท่าค้อฯ ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และทำพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางไปแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 94 คะแนน ซึ่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันและคว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศกลับมา สร้างชื่อเสียงให้แก่ ครูผู้ฝึกสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ 
        1. เด็กหญิงอราวี เชียงบุตรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        2. เด็กหญิงวิไลภรณ์ เผื่อวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        3. เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        โดยครูผู้ฝึกสอน คือ นางสาวศิริลักษณ์ พองไสยา 
        ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุพร เจียรสุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน พร้อมด้วย นางนิตยาภรณ์ เสนธิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติ ชื่นชม และแสดงความยินดีกับนักเรียน คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอแสดงความชื่มชม และยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มา ณ โอกาสนี้

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานจักสานไม้ไผ่ ชนะเลิศระดับประเทศ

ลิงค์สำหรับการแชร์