พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์7 มิ.ย. 2561 08:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2561 08:42 ]
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและชื่นชมยินดีกับ 202 ท่าน ในการนี้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับพระราชทานและรับมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) และนายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รับพระราชทานและรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการไทย

พิธีพระราชทานและรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์