พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557

โพสต์10 ส.ค. 2559 09:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:10 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 75 ราย พร้อมกับชื่นชม และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว และนางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ในครั้งนี้ด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557