พิธีมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology)

โพสต์21 พ.ย. 2559 15:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 06:29 ]
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูนแกรนด์บอลรูน โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยในการประชุมครั้งนี้มีพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศระดับชาติในการประกวดสื่อประเภท Video Clip เพื่อการเรียนการสอน ให้แก่ นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รางวัลชนะเลิศ : รร.ศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก รองชนะเลิศ อันดับ 1 : รร.บ้านมหาชัย อำเภอปลาปาก รองชนะเลิศ อันดับ 2 : รร.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ อำเภอเมืองนครพนม รางวัลชมเชย 11 รางวัล และโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 24 โรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards รวมถึงมอบเกียรติบัตรของกลุ่มต่าง ๆ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมกับรางวัลทุกประเภทที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการครูสายการสอนที่ได้รับรางวัล อันสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาและชื่อเสียงให้กับเขตพื้นที่การศึกษา จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนในสังกัด ต่อไป

พิธีมอบเกียรติบัตร DLIT

พิธีมอบเกียรติบัตร DLIT

ลิงค์สำหรับการแชร์