พบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการประเมิน ITA ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์3 มิ.ย. 2562 22:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 22:03 ]
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพุทธวรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางไปพบผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน ITA ออนไลน์ ดร.พิสุทธฺ์ กิติศรีวรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อขอคำแนะนำ และเติมเต็มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้รับคำแนะนำและเติมเต็มด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอคำแนะนำ และเติมเต็มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2562

ขอคำแนะนำ และเติมเต็มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์