พิธีเปิดป้ายหอประชุมพระเทพวรมุนี และประกวดคัดเลือก OBEC AWARDS

โพสต์18 ก.ย. 2561 10:54โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2561 00:03 โดย junkaew ]
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยบุคลากรทุกคนในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดป้ายหอประชุมพระเทพวรมุนี ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกท่านที่สนับสนุนแรงกาย แรงใจ พร้อมกับเปิดงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ความเข้าใจ มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และในช่วงบ่ายมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชู ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในด้านต่าง ๆ และประเมินคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS สำหรับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในการนี้มีครูและบุคลากรร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

พิธีเปิดหอประชุมพระเทพวรมุนี

ลิงค์สำหรับการแชร์