ปฎิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุด (วันอาทิตย์)

โพสต์7 ส.ค. 2565 02:23โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2565 02:24 ]
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเวลากลางวันในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 -18.00 น. ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกมลชนก พิมพ์แพง ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ในวันนี้มีโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ขอรับการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว จากเขตตรวจราชการที่ 11  จำนวน 28 โรงเรียน มาเตรียมจัดบูธ เพื่อเข้ารับการประเมินฯ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี เหตุการณ์อื่น ๆ ปกติ


ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการในวันหยุด : 31 ก.ค. 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์