ประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์27 ต.ค. 2558 00:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:51 ]
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. นายมารุต อุปนิสากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์  ลาภจิตร  รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนแกนนำในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  จัดประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ประจำปีการศึกษา 2558   ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพฐ.เน้นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้ตรงกัน โดยให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องสังคมที่ห่วงเด็กไทยเรียนมากเกินไป จึงลดการเรียนวิชาหลัก  เพื่อให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมมากขึ้น แต่ยังคงเลิกเรียนเวลา 15.30  น.

ประชุมปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"