นิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว

โพสต์14 ส.ค. 2559 19:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:09 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว ณ โรงเรียนบ้านสำราญ อำภอเมือง นครพนม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ประกอบด้วย  นายบุญถึง  พรมสุ้ย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์  นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว  นางรินทิพย์  วารี  และนายสุริยา  สาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมชมการจัดนิทรรศการ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย - ลาว ในครั้งนี้ด้วย

นิทรรศการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย-ลาว

ลิงค์สำหรับการแชร์