นิเทศ ติดตาม เยี่ยมค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning Camp" โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อ.เมืองนครพนม

โพสต์14 มี.ค. 2560 03:01โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 03:43 ]
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อ.เมืองนครพนม นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจในการจัดค่ายวิชาการเพิ่มเวลารู้  "OBEC  Active Learning Camp" ของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 โดย นายสท้าน วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศ ติดตามครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมค่ายเพิ่มเวลารู้ @ รร.บ้านท่าค้อ ‎(ชุณห์ประสาทศิลป์)‎ อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments