นิเทศติดตามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม : รร.บ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม

โพสต์21 มี.ค. 2560 06:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 06:31 ]
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม  ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะและการวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะของโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมืองนครพนม โดยในการนิเทศติดตามร่วมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ อาจารย์จารุวรรณ เขียวน้ำชุม และอาจารย์ศศิพิมพ์ มหารศ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก อำเภอเมืองนครพนม ขอขอบคุณผู้อำนวยการ : ผอ.อภิเชษฐ์ บุตรวร พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศติดตามครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศติดตาม รร.สุขภาวะ จังหวัดนครพนม : @ รร.บ้านหนองปลาดุก อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments