นิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner

โพสต์29 พ.ย. 2561 09:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 20:24 ]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ และนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner (SP) ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม และโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา อำเภอปลาปาก และนิเทศติดตามการดำเนินการสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศติดตามโรงเรียนประชารัฐร่วมกับ School Partner

นิทศติดตามการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์