นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

โพสต์12 ก.ค. 2562 20:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 20:37 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประกอบด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคำพอก โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง โรงเรียนบ้านคำเตย (ราษฎร์ร่วมจิต) และโรงเรียนบ้านชะโนต อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนด้วยดี

นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน : July 12 th

ลิงค์สำหรับการแชร์