นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

โพสต์12 ก.ค. 2559 10:21โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:21 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานโครงการคูปองพัฒนาครู ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 จากอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร : อาจารย์จินดา  ลาโพธิ์  อาจารย์อาจิยา  หลิมกุล และอาจารย์พฤฒิชา  นาคะผิว  นิเทศติดตามครูผู้สอนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งในการนิเทศติดตามครั้งนี้ครูได้รับการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ โดยเพิ่มสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
                                                                                                              ภาพ/ข่าว  จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์สพป.นครพนม  เขต 1

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูภาษาไทย ครั้งที่ 1