นิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:03โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 23:26 ]
วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2560 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 โรงเรียน ซึ่งในการนิเทศติดตามฯโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียน/อำเภอ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา ออกนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแคน โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน และโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านหนองโพธิ์วังโน อ.วังยาง

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง

นิเทศติดตาม รร.คุณธรรม สพฐ. ปี 2560 รร.บ้านผักขะย่าฯ อ.วังยาง

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments