นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู : การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2

โพสต์1 ส.ค. 2559 11:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:14 ]
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฎสกลนคร ออกนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทย่าศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของข้าราชการครูในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 สำหรับการนิเทศวันนี้ครูที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอแผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมนำเสนอวีดีโอบันทึกการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์นิเทศติดตามจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประกอบด้วย อ.วัชราภรณ์ เขาเขจร หัวหน้าคณะนิเทศติดตามฯ อ.วัสยษฎิ์ อนันต์ปรีชากร และอ.ประภาวรรณ ทองศรี ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชื่นชมในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม กล่าวต้อนรับคณะนิเทศติดตามในครั้งนี้ 

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูวิทย์ STEM ครั้งที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์