นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง

โพสต์19 ก.ย. 2559 15:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:28 ]
วันที่ 19 กันยายน 2559 นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา วันนี้ออกติดตามสำรวจ ตรวจสอบ และสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยของครูผู้สอน คือ นางปาริชาด พลราชม ครูโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย  และ นายสาคร ศิริชมภู โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร อำเภอวังยาง โดยใช้เครื่องมือการนิเทศเป็นแบบสำรวจ  ตรวจสอบ ให้ได้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง


ลิงค์สำหรับการแชร์