นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เครือข่ายวังยางพัฒนา

โพสต์23 ก.ย. 2559 06:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:26 ]
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 187 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 และโรงเรียนบ้านโนนหอม อ.วังยาง  โดยใช้เครื่องมือการนิเทศเป็นแบบสำรวจ  ตรวจสอบ ให้ได้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี


นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย เครือข่ายวังยางพัฒนา : รร.บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 187 และ รร.บ้านโนนหอม