นิเทศติดตามการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โพสต์21 พ.ค. 2561 16:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 17:11 ]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว และนายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตาม และให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง โดย ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิจร พร้อมด้วย นางศลิษา ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 : โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ลิงค์สำหรับการแชร์