นิเทศ ติดตาม การทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์5 ม.ค. 2560 20:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2560 20:44 ]
วันที่ 5 มกราคม 2559 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ ติดตาม การทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ รร.บ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี รร.โคกสีมิตรภาพที่ 87  รร.บ้านวังยาง และ รร.บ้านหนองนางด่อน เครือข่ายวังยางพัฒนา อ.วังยาง  รร.บ้านดินดำหมากเฟือง รร.บ้านนากุงยางคำ และ รร.บ้านดงดู่งาม เครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อเตรียมนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ให้เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการสอบ และคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจากการสอบ Pre O-NET สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริมจุดด้อยที่พบ ก่อนการสอบ O-NET ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่อำนวยความสะดวกให้การนิเทศ ติดตามการทดสอบฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

นิเทศติดตามการทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559

นิเทศ Pre O-NET เครือข่ายวังยางพัฒนา & หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้

ลิงค์สำหรับการแชร์
        
นิเทศ ติดตาม การทดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2559