นิเทศติดตามการเตรียมสถานที่จัด "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน"

โพสต์20 มิ.ย. 2559 06:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:26 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบหลักสูตร/
กิจกรรมอาเซียนและห้องสมุดมีชีวิต นำโดยนายบุญถึง  พรมสุ้ย  นางพุทธวรรณ  ราชอินทร์  นางพัชรินทร์  นวลตา และนางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว  ออกนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำการเตรียมการจัดสถานที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่จะเข้าร่วมใน  “พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน”  โรงเรียนบ้านคำสว่าง  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  ส่งมอบโดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีอธิบดี/รองอธิบดีกรมอาเซียนกล่าวรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวต้อนรับ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก  นายผดุงศักดิ์  พ่อบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง อำเภอเมืองนครพนม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าว

นิเทศติดตามการเตรียมสถานที่ใน "พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน" รร.บ้านคำสว่าง

ลิงค์สำหรับการแชร์