นิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ก.พ. 2562 20:54โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 20:55 ]
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนเครือข่ายที่รับผิดชอบในอำเภอต่าง ๆ ซึ่งได้รับความร่วมือจากศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอต่าง ๆ ด้วยดี

ประเมินความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์