นิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์16 ก.พ. 2563 09:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2563 09:50 ]
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบ ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ออกนิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบ ได้แก่ เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศติดตามการประเมินความสามารถในการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์